Cart

0 items

Your cart is empty!

Chăm sóc cắt giảm – Helios Global

Chăm sóc cắt giảm

Nếu bạn muốn tùy chỉnh một chiếc nhẫn, vòng tay hoặc mặt dây chuyền bằng chất liệu vàng hoặc kim cương. Chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu của bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: support@heliosjewels.com.

Tất cả các sản phẩm theo yêu cầu của chúng tôi đều được làm thủ công hàng ngày tại Hà Nội Studio, vì vậy bạn sẽ không phải đợi lâu để nhận được chiếc vòng tay Helios theo yêu cầu của mình.

Do bạn thiết kế - do chúng tôi làm thủ công.

Subscribe to our newsletter

×