Cart

0 items

Your cart is empty!

Điều khoản và điều kiện – Helios Global

Điều khoản và điều kiện

Cập nhật lần cuối: ngày 01 tháng 1 năm 2023

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này trước khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Giải thích và định nghĩa

Diễn dịch

Những từ có chữ cái đầu được viết hoa có nghĩa được xác định theo các điều kiện sau. Các định nghĩa sau đây sẽ có cùng ý nghĩa bất kể chúng xuất hiện ở số ít hay số nhiều.

Các định nghĩa

Vì mục đích của các Điều khoản và Điều kiện này:

 • liên kết nghĩa là một thực thể kiểm soát, bị kiểm soát hoặc chịu sự kiểm soát chung với một bên, trong đó "kiểm soát" có nghĩa là quyền sở hữu từ 50% cổ phần trở lên, lãi vốn cổ phần hoặc các chứng khoán khác có quyền bỏ phiếu bầu giám đốc hoặc cơ quan quản lý khác.

 • Tài khoản nghĩa là một tài khoản duy nhất được tạo để Bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc các phần Dịch vụ của chúng tôi.

 • Quốc gia đề cập đến: 128, City Road, London, EC1V 2NX, VƯƠNG QUỐC ANH

 • Công ty (được gọi là "Công ty", "Chúng tôi", "Chúng tôi" hoặc "Của chúng tôi" trong Thỏa thuận này) đề cập đến HELIOS GLOBAL LTD, 128, City Road, London, EC1V 2NX, UNITED KINGDOM

 • Thiết bị nghĩa là bất kỳ thiết bị nào có thể truy cập Dịch vụ như máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng kỹ thuật số.

 • Các mặt hàng tham khảo các mặt hàng được chào bán trên Dịch vụ.

 • Đơn đặt hàng có nghĩa là yêu cầu của Bạn để mua Hàng hóa từ Chúng tôi.

 • Khuyến mãi đề cập đến các cuộc thi, rút ​​thăm trúng thưởng hoặc các chương trình khuyến mãi khác được cung cấp thông qua Dịch vụ.

 • Dịch vụ đề cập đến Trang web.

 • Các điều khoản và điều kiện (còn được gọi là "Điều khoản") có nghĩa là các Điều khoản và Điều kiện này hình thành nên toàn bộ thỏa thuận giữa Bạn và Công ty về việc sử dụng Dịch vụ.

 • Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba nghĩa là bất kỳ dịch vụ hoặc nội dung nào (bao gồm dữ liệu, thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ) do bên thứ ba cung cấp có thể được Dịch vụ hiển thị, bao gồm hoặc cung cấp.

 • Trang mạng đề cập đến Helios Global, có thể truy cập từ heliosglobalbrand.com

 • Bạn có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc công ty hoặc pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, nếu có.

Nhìn nhận

Đây là các Điều khoản và Điều kiện chi phối việc sử dụng Dịch vụ này và thỏa thuận có hiệu lực giữa Bạn và Công ty. Các Điều khoản và Điều kiện này đặt ra các quyền và nghĩa vụ của tất cả người dùng liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ.

Việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ tùy thuộc vào việc Bạn chấp nhận và tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này. Các Điều khoản và Điều kiện này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu Bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các Điều khoản và Điều kiện này thì Bạn không thể truy cập Dịch vụ.

Bạn tuyên bố rằng bạn trên 18 tuổi. Công ty không cho phép những người dưới 18 tuổi sử dụng Dịch vụ.

Việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ cũng tùy thuộc vào việc Bạn chấp nhận và tuân thủ Chính sách quyền riêng tư của Công ty. Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi mô tả các chính sách và thủ tục của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của Bạn khi Bạn sử dụng Ứng dụng hoặc Trang web và cho Bạn biết về quyền riêng tư của Bạn cũng như cách luật pháp bảo vệ Bạn. Vui lòng đọc kỹ Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi trước khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Đặt hàng cho hàng hóa

Bằng cách đặt hàng Hàng hóa thông qua Dịch vụ, Bạn đảm bảo rằng Bạn có đủ năng lực pháp lý để ký kết các hợp đồng ràng buộc.

Thông tin của bạn

Nếu Bạn muốn đặt Đơn hàng cho Hàng hóa có sẵn trên Dịch vụ, Bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin nhất định liên quan đến Đơn hàng của Bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, tên của Bạn, Email của Bạn, số điện thoại của Bạn, số thẻ tín dụng của Bạn, ngày hết hạn của Thẻ tín dụng, địa chỉ thanh toán và thông tin giao hàng của bạn.

Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng: (i) Bạn có quyền hợp pháp để sử dụng bất kỳ (các) thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc (các) phương thức thanh toán nào khác liên quan đến bất kỳ Đơn hàng nào; và rằng (ii) thông tin Bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác và đầy đủ.

Bằng cách gửi thông tin đó, Bạn cấp cho chúng tôi quyền cung cấp thông tin cho các bên thứ ba xử lý thanh toán nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành Đơn hàng của Bạn.

Hủy đơn hàng

Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy Đơn hàng của bạn bất kỳ lúc nào vì một số lý do nhất định bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Hàng sẵn có
 • Lỗi mô tả hoặc giá của Hàng hóa
 • Lỗi trong đơn đặt hàng của bạn

Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy Đơn hàng của bạn nếu nghi ngờ có gian lận hoặc giao dịch trái phép hoặc bất hợp pháp.

Quyền hủy đơn hàng của bạn

Bất kỳ Hàng hóa nào bạn mua chỉ có thể được trả lại theo các Điều khoản và Điều kiện này cũng như Chính sách hoàn trả của chúng tôi.

Chính sách hoàn trả của chúng tôi là một phần của các Điều khoản và Điều kiện này. Vui lòng đọc Chính sách hoàn trả của chúng tôi để tìm hiểu thêm về quyền hủy Đơn hàng của bạn.

Quyền hủy Đơn hàng của bạn chỉ áp dụng cho Hàng hóa được trả lại trong tình trạng giống như khi Bạn nhận được chúng. Bạn cũng nên bao gồm tất cả các hướng dẫn, tài liệu và giấy gói của sản phẩm. Hàng hóa bị hư hỏng hoặc không ở tình trạng giống như Bạn nhận được hoặc bị mòn chỉ ngoài việc mở bao bì gốc sẽ không được hoàn trả. Do đó, Bạn nên bảo quản Hàng hóa đã mua một cách hợp lý khi chúng thuộc quyền sở hữu của Bạn.

Chúng tôi sẽ hoàn trả cho Bạn chậm nhất là 14 ngày kể từ ngày Chúng tôi nhận được Hàng trả lại. Chúng tôi sẽ sử dụng các phương thức thanh toán giống như Bạn đã sử dụng cho Đơn đặt hàng và Bạn sẽ không phải chịu bất kỳ khoản phí nào cho việc hoàn trả đó.

Bạn sẽ không có quyền hủy Đơn hàng để cung cấp bất kỳ Hàng hóa nào sau đây:

 • Việc cung cấp Hàng hóa được sản xuất theo thông số kỹ thuật của Bạn hoặc được cá nhân hóa rõ ràng.
 • Việc cung cấp Hàng hóa mà về bản chất là không phù hợp để trả lại, xuống cấp nhanh chóng hoặc đã hết hạn sử dụng.
 • Việc cung cấp Hàng hóa không phù hợp để trả lại vì lý do bảo vệ sức khỏe hoặc vệ sinh và không được niêm phong sau khi giao hàng.
 • Việc cung cấp Hàng hóa, sau khi giao hàng, theo tính chất của chúng, được trộn lẫn không thể tách rời với các mặt hàng khác.
 • Việc cung cấp nội dung kỹ thuật số không được cung cấp trên phương tiện hữu hình nếu buổi biểu diễn đã bắt đầu với sự đồng ý rõ ràng trước đó của Bạn và Bạn đã thừa nhận rằng Bạn đã mất quyền hủy.

Tính sẵn có, lỗi và không chính xác

Chúng tôi liên tục cập nhật các sản phẩm Hàng hóa của Chúng tôi trên Dịch vụ. Hàng hóa có sẵn trên Dịch vụ của chúng tôi có thể bị định giá sai, được mô tả không chính xác hoặc không có sẵn và Chúng tôi có thể gặp phải sự chậm trễ trong việc cập nhật thông tin về Hàng hóa của chúng tôi trên Dịch vụ và trong quảng cáo của Chúng tôi trên các trang web khác.

Chúng tôi không thể và không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin nào, bao gồm giá cả, hình ảnh sản phẩm, thông số kỹ thuật, tính sẵn có và dịch vụ. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật thông tin và sửa lỗi, thông tin không chính xác hoặc thiếu sót bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Chính sách giá

Công ty có quyền sửa đổi giá của mình bất cứ lúc nào trước khi chấp nhận Đơn đặt hàng.

Giá được báo có thể được Công ty sửa đổi sau khi chấp nhận Đơn đặt hàng trong trường hợp xảy ra bất kỳ sự cố nào ảnh hưởng đến việc giao hàng do hành động của chính phủ, sự thay đổi về thuế hải quan, tăng phí vận chuyển, chi phí ngoại hối cao hơn và bất kỳ vấn đề nào khác ngoài tầm kiểm soát của Công ty. . Trong trường hợp đó, Bạn sẽ có quyền hủy Đơn hàng của mình.

Thanh toán

Những loại thanh toán nào bạn chấp nhận?

Chúng tôi sử dụng Visa, Mastercard, Amex và Discover. Chúng tôi cũng chấp nhận Paypal, Sezzle và Klarna. Bạn có thể cần phải đăng nhập vào tài khoản của mình để xem một số tùy chọn này. Một số tùy chọn thanh toán tùy theo quốc gia.

Tôi có cần phải trả phí hải quan không?

Thuế hải quan, thuế hải quan hoặc phí nhập khẩu là trách nhiệm thanh toán của khách hàng. Chúng tôi không chi trả bất kỳ khoản phí hoặc chi phí bổ sung nào cho việc giao gói hàng cuối cùng đến điểm đến hoặc quốc gia của bạn. Các khoản phí này khác nhau tùy theo luật pháp và chính sách của quốc gia và chúng tôi không thể ước tính số tiền.

Xin lưu ý nếu đơn đặt hàng của bạn bị trả lại do từ chối thanh toán phí hải quan, bạn có thể không đủ điều kiện để được hoàn lại tiền hoặc gửi lại.

Khuyến mãi

Mọi Khuyến mại được cung cấp thông qua Dịch vụ có thể bị chi phối bởi các quy tắc riêng biệt với các Điều khoản này.

Nếu Bạn tham gia vào bất kỳ Chương trình khuyến mãi nào, vui lòng xem lại các quy tắc hiện hành cũng như Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Nếu các quy tắc dành cho Khuyến mãi xung đột với các Điều khoản này thì quy tắc Khuyến mãi sẽ được áp dụng.

Tài khoản người dùng

Khi Bạn tạo tài khoản với Chúng tôi, Bạn phải luôn cung cấp cho Chúng tôi thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật. Việc không làm như vậy sẽ cấu thành hành vi vi phạm Điều khoản, điều này có thể dẫn đến việc chấm dứt ngay lập tức tài khoản của Bạn trên Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có trách nhiệm bảo vệ mật khẩu mà Bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ và cho mọi hoạt động hoặc hành động bằng mật khẩu của Bạn, cho dù mật khẩu của Bạn là với Dịch vụ của chúng tôi hay Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba.

Bạn đồng ý không tiết lộ mật khẩu của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức khi biết về bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của Bạn.

Bạn không được sử dụng tên của người hoặc tổ chức khác làm tên người dùng hoặc tên đó không được sử dụng hợp pháp, tên hoặc nhãn hiệu thuộc bất kỳ quyền nào của người hoặc tổ chức khác ngoài Bạn mà không có sự cho phép thích hợp hoặc tên được nếu không thì xúc phạm, thô tục hoặc tục tĩu.

Sở hữu trí tuệ

Dịch vụ và nội dung ban đầu của Dịch vụ (không bao gồm Nội dung do Bạn hoặc người dùng khác cung cấp), các tính năng và chức năng đang và sẽ vẫn là tài sản độc quyền của Công ty và người cấp phép của Công ty.

Dịch vụ được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác của cả Quốc gia và nước ngoài.

Không được sử dụng nhãn hiệu và hình thức thương mại của chúng tôi liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không do Công ty sở hữu hoặc kiểm soát.

Công ty không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba. Bạn thừa nhận và đồng ý thêm rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với mọi thiệt hại hoặc mất mát gây ra hoặc bị cáo buộc gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào như vậy.

Chúng tôi thực sự khuyên Bạn nên đọc các điều khoản, điều kiện và chính sách quyền riêng tư của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào mà Bạn truy cập.

Chấm dứt

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ Tài khoản của bạn ngay lập tức mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm pháp lý vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn nếu Bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

Sau khi chấm dứt, quyền sử dụng Dịch vụ của Bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức. Nếu Bạn muốn chấm dứt Tài khoản của mình, Bạn chỉ cần ngừng sử dụng Dịch vụ.

Trách nhiệm hữu hạn

Bất kể mọi thiệt hại mà Bạn có thể phải chịu, toàn bộ trách nhiệm pháp lý của Công ty và bất kỳ nhà cung cấp nào của Công ty theo bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản này và biện pháp khắc phục độc quyền của Bạn đối với tất cả những điều đã nói ở trên sẽ được giới hạn ở số tiền Bạn thực sự thanh toán thông qua Dịch vụ hoặc 100 USD nếu Bạn chưa mua bất cứ thứ gì thông qua Dịch vụ.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp, Công ty hoặc nhà cung cấp của Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, gián tiếp hoặc do hậu quả nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại do mất lợi nhuận, mất dữ liệu hoặc thông tin khác, do gián đoạn kinh doanh, thương tích cá nhân, mất quyền riêng tư phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch vụ, phần mềm của bên thứ ba và/hoặc phần cứng của bên thứ ba được sử dụng với Dịch vụ, hoặc mặt khác liên quan đến bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản này), ngay cả khi Công ty hoặc bất kỳ nhà cung cấp nào đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó và ngay cả khi biện pháp khắc phục không đạt được mục đích thiết yếu.

Một số tiểu bang không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, điều đó có nghĩa là một số hạn chế nêu trên có thể không được áp dụng. Ở những tiểu bang này, trách nhiệm pháp lý của mỗi bên sẽ được giới hạn ở mức độ lớn nhất được pháp luật cho phép.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm "NGUYÊN TRẠNG" và "NHƯ CÓ SẴN"

Dịch vụ được cung cấp cho Bạn "NGUYÊN TRẠNG" và "NHƯ SẴN CÓ" và kèm theo tất cả các lỗi và khiếm khuyết mà không có bất kỳ hình thức bảo hành nào. Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, Công ty, thay mặt cho chính mình và thay mặt cho các Chi nhánh của Công ty cũng như người cấp phép và nhà cung cấp dịch vụ tương ứng của họ, từ chối rõ ràng mọi bảo đảm, dù rõ ràng, ngụ ý, theo luật định hay cách khác, đối với Dịch vụ, bao gồm tất cả các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, quyền sở hữu và việc không vi phạm cũng như các bảo đảm có thể phát sinh trong quá trình giao dịch, thực hiện, sử dụng hoặc thực hành thương mại. Không giới hạn ở những điều đã nói ở trên, Công ty không đưa ra bảo đảm hay cam kết nào và không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào rằng Dịch vụ sẽ đáp ứng yêu cầu của Bạn, đạt được bất kỳ kết quả mong muốn nào, tương thích hoặc hoạt động với bất kỳ phần mềm, ứng dụng, hệ thống hoặc dịch vụ nào khác, vận hành không bị gián đoạn, đáp ứng mọi tiêu chuẩn về hiệu suất hoặc độ tin cậy hoặc không có lỗi hoặc bất kỳ lỗi hoặc khiếm khuyết nào có thể hoặc sẽ được sửa chữa.

Không giới hạn những điều đã nói ở trên, Công ty cũng như bất kỳ nhà cung cấp nào của công ty đều không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào, rõ ràng hay ngụ ý: (i) về hoạt động hoặc tính sẵn có của Dịch vụ, hoặc thông tin, nội dung và tài liệu hoặc sản phẩm bao gồm trong đó; (ii) rằng Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi; (iii) về tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính cập nhật của bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào được cung cấp thông qua Dịch vụ; hoặc (iv) rằng Dịch vụ, máy chủ, nội dung hoặc e-mail được gửi từ hoặc thay mặt Công ty không chứa vi-rút, tập lệnh, ngựa trojan, sâu, phần mềm độc hại, bom hẹn giờ hoặc các thành phần có hại khác.

Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ một số loại bảo đảm hoặc giới hạn nhất định đối với các quyền theo luật định hiện hành của người tiêu dùng, do đó một số hoặc tất cả các loại trừ và giới hạn ở trên có thể không áp dụng cho Bạn. Nhưng trong trường hợp đó, các loại trừ và giới hạn nêu trong phần này sẽ được áp dụng ở mức độ lớn nhất có thể thực thi được theo luật hiện hành.

Luật chi phối

Luật pháp của Quốc gia, ngoại trừ các xung đột về quy định pháp luật, sẽ điều chỉnh Điều khoản này và việc sử dụng Dịch vụ của Bạn. Việc bạn sử dụng Ứng dụng cũng có thể phải tuân theo luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế khác.

Giải quyết tranh chấp

Nếu Bạn có bất kỳ quan ngại hoặc tranh chấp nào về Dịch vụ, trước tiên, Bạn đồng ý cố gắng giải quyết tranh chấp một cách không chính thức bằng cách liên hệ với Công ty.

Dành cho người dùng Liên minh Châu Âu (EU)

Nếu Bạn là người tiêu dùng của Liên minh Châu Âu, bạn sẽ được hưởng lợi từ mọi quy định bắt buộc của luật pháp quốc gia nơi bạn cư trú.

Tuân thủ pháp luật Hoa Kỳ

Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng (i) Bạn không sinh sống tại một quốc gia bị chính phủ Hoa Kỳ cấm vận hoặc bị chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là quốc gia "hỗ trợ khủng bố" và (ii) Bạn không được liệt kê trong bất kỳ danh sách các bên bị cấm hoặc bị hạn chế nào của chính phủ Hoa Kỳ.

Khả năng tách rời và miễn trừ

Tính tách rời

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được coi là không thể thi hành hoặc không hợp lệ thì điều khoản đó sẽ được thay đổi và giải thích để đạt được các mục tiêu của điều khoản đó ở mức độ lớn nhất có thể theo luật hiện hành và các điều khoản còn lại sẽ tiếp tục có đầy đủ hiệu lực.

Miễn trừ

Trừ khi được quy định ở đây, việc không thực hiện quyền hoặc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ theo Điều khoản này sẽ không ảnh hưởng đến khả năng của một bên trong việc thực hiện quyền đó hoặc yêu cầu thực hiện quyền đó vào bất kỳ lúc nào sau đó và việc từ bỏ vi phạm sẽ không cấu thành sự từ bỏ về bất kỳ hành vi vi phạm nào sau đó.

Dịch thuật Phiên dịch

Các Điều khoản và Điều kiện này có thể đã được dịch nếu Chúng tôi cung cấp chúng cho Bạn trên Dịch vụ của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng văn bản gốc tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng trong trường hợp có tranh chấp.

Thay đổi đối với các Điều khoản và Điều kiện này

Chúng tôi có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Nếu bản sửa đổi là quan trọng, Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo ít nhất 30 ngày trước khi bất kỳ điều khoản mới nào có hiệu lực. Những gì tạo nên sự thay đổi quan trọng sẽ được xác định theo quyết định riêng của Chúng tôi.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi những sửa đổi đó có hiệu lực, Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu Bạn không đồng ý toàn bộ hoặc một phần với các điều khoản mới, vui lòng ngừng sử dụng trang web và Dịch vụ.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản và Điều kiện này, Bạn có thể liên hệ với chúng tôi:

 • Qua email: hỗ trợ @heliosglobalbrand.com

Subscribe to our newsletter

×