Cart

0 items

Your cart is empty!

HELIOS x MR_DARTH_VADER – Helios Global

HELIOS x MR_DARTH_VADER

Table Of Contents

46K người theo dõi

Darth Vader đã chọn trang sức Helios để phù hợp với những hình xăm ngầu của mình!

Đối với Darth Vader, hình xăm là một tác phẩm nghệ thuật.
Đó là một tuyên bố thời trang.
Một cách để anh ấy thể hiện bản thân và tạo nên bản sắc riêng.

Subscribe to our newsletter

×